Oferty pracyIFRAKontakt

Wyślij CV

For our Client, international company, we are looking the Candidate for the position of:

Sales Technologies Eastern Europe 

Located: Poland


Key Tasks:

 • Advise independently at the production processes of customers’ dairy plants of cheese, fresh fermented and twarog 
 • Negotiate with customers and ensure the involvement of relevant internal parties
 • Align sales activities and client developments with Marketing and Technical Support in order to develop and grow business 
 • Analyze and monitor the industry trends and translate this into commercial plans and actions
 • Gather market information to support Marketing to identify business and innovation opportunities 
 • Work closely together with Marketing, R&D, Operations and Technical Support
 • Report to the Regional Sales Director EE 

Job Requirements:

 • Bachelor or Master degree level – preferably Food Technology, Microbiology or Biotechnology 
 • Min. 5 years of experience in a commercial role in specialty ingredients in dairy or biotechnology or experience as technologist in dairy business
 • Broad knowledge of ripening in order to independently support the customers in the production process of the high-quality product in Poland and abroad 
 • Strong relationship management skills and commercial attitude to independently grow sales and to serve client
 • Comfortable with working and traveling in an international and dynamic environment   
 • Good presenting and writing skills in English, Russian - preferred
 • Personal skills: self-starter, ambitious, customer focus, drive for results, learning agility and pragmatic
 • Reediness to travel to Eastern Europe countries – especially to Russia  

Our Client offers:

 • Stable employment conditions on the basis on contract of employment
 • Attractive salary and  bonus system
 • Company car 
 • Work in dynamic, friendly environment where values are: entrepreneurial, open, authentic, cooperation 

 

Zachęcamy do aplikowania na adres: klaudiakalecinska@recfood.pl

W CV prosimy zawrzeć poniższą klauzulę:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Recfood Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Leszno 8/1, 01 – 192 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000436868, NIP 5272685428, REGON 14635959300000, kapitał zakładowy 5000 zł, moich danych osobowych tj. imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail, telefon kontaktowy, informacje o uzyskanym wykształceniu, dane o przebiegu zatrudnienia, dla celów przeprowadzenia procesów rekrutacji i powierzenia moich danych osobowych potencjalnemu pracodawcy.

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej znajdującej się poda adresem: 

http://recfood.pl/pl/o-firmie/obowiazek-informacyjny/16/1, w tym z informacją o szczegółowych celach i sposobach przetwarzania moich danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.