Oferty pracyIFRAKontakt

Dla naszego klienta, międzynarodowej firmy produkcyjnej wspierającej sektor spożywczy, poszukujemy kandydata na stanowisko:

MANAGERA DS. JAKOŚCI

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za pracę dla dwóch zakładów produkcyjnych zlokalizowanych w województwie dolnośląskim oraz województwie kujawsko - pomorskim


Zakres obowiązków:

 • Nadzór nad prowadzeniem analiz trendów wyników kontroli wewnętrznych i zewnętrznych
 • Inicjowanie oraz nadzór nad podejmowaniem czynności mających na celu usuwanie przyczyn niezgodności i zapobieganie ich występowania w przyszłości
 • Zarządzanie reklamacjami 
 • Wdrażanie przyjętych przez grupę standardów jakościowych
 • Nadzór nad dokumentacją systemową
 • Wdrażanie aktualnych standardów bezpieczeństwa żywności
 • Nadzór nad ciągłym udoskonalaniem procesu zapewnienia jakości oraz przeprowadzanie audytów wewnętrznych w firmie, zarządzanie wskaźnikami jakości 
 • Reprezentowanie zarządu w przeprowadzanych audytach oraz inspekcjach
 • Kontakt z klientem
 • Zarządzanie zespołem
 • Wsparcie dla kierowników działu kontroli jakości

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe mile widzialne wykształcenie w obszarze przetwórstwa żywności – technologia żywności, specjalizacja mięsna
 • Doświadczenie w pracy w zakładzie produkcyjnym (branża spożywcza) na stanowisku managera ds. jakości
 • Znajomość języka angielskiego C1/C2
 • Bardzo dobra znajomość procesów technologicznych i standardów jakościowych w branży spożywczej
 • Umiejętność zarządzania zespołem
 • Gotowość do podróży – do klientów i do zakładów

 

Zachęcamy do aplikowania na adres: klaudiakalecinska@recfood.pl

W CV prosimy zawrzeć poniższą klauzulę:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Recfood Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Leszno 8/1, 01 – 192 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000436868, NIP 5272685428, REGON 14635959300000, kapitał zakładowy 5000 zł, moich danych osobowych tj. imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail, telefon kontaktowy, informacje o uzyskanym wykształceniu, dane o przebiegu zatrudnienia, dla celów przeprowadzenia procesów rekrutacji i powierzenia moich danych osobowych potencjalnemu pracodawcy.

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej znajdującej się poda adresem: 

http://recfood.pl/pl/o-firmie/obowiazek-informacyjny/16/1, w tym z informacją o szczegółowych celach i sposobach przetwarzania moich danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.