Oferty pracyIFRAKontakt

Wyślij CV

Dla naszego Klienta, firmy dystrybucyjnej, działającej w branży dodatków do żywności, poszukujemy osoby na stanowisko:

International Commodity Trader


Zakres Obowiązków:

 • Pozyskiwanie nowych oraz podtrzymanie dotychczasowych kontaktów handlowych firmy
 • Zdobywanie zamówień towarowych oraz zabezpieczenie rynków zbytu
 • Nadzór nad realizacją zawartych kontraktów handlowych
 • Współpraca z działem logistyki i działem finansowo-księgowym firmy

Wymagania:

 • Minimum 3 lata doświadczenia w handlu międzynarodowym. Preferowane doświadczenie w pracy w handlu półproduktami rolno-spożywczymi (commodities)
 • Dobra znajomość języków obcych, bardzo dobry język angielski (atutem będzie znajomość j. niemieckiego, rosyjskiego, włoskiego, hiszpańskiego,francuskiego)
 • Łatwość w nawiązywaniu kontaktów
 • Dynamiczność i konsekwentność w działaniu
 • Orientacja na efekty i sprawność działania
 • Silna motywacja, kreatywność i zdyscyplinowanie
 • Dyspozycyjność i komunikatywność
 • Znajomość obsługi komputera
 • Prawo jazdy kat. B
 • Dobra znajomość Microsoft Office

Nasz Klient oferuje:

 • Elastyczną formę zatrudnienia (umowa o pracę, B2B) 
 • Pracę w młodym, dynamicznie rozwijającym się zespole, z możliwością intensywnego rozwoju poprzez system szkoleń, w tym zagranicznych
 • System wynagradzania uwzględniający osiągane rezultaty handlowe
 • Liczne wyjazdy służbowe
 • Udział w krajowych i zagranicznych targach towarowych
 • Pakiet socjalny - prywatna opieka medyczna, Fitprofit

 

Zachęcamy do aplikowania na adres: sylwiadziklinska@recfood.pl


W CV prosimy zawrzeć poniższą klauzulę:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Recfood Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Leszno 8/1, 01 – 192 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000436868, NIP 5272685428, REGON 14635959300000, kapitał zakładowy 5000 zł, moich danych osobowych tj. imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail, telefon kontaktowy, informacje o uzyskanym wykształceniu, dane o przebiegu zatrudnienia, dla celów przeprowadzenia procesów rekrutacji i powierzenia moich danych osobowych potencjalnemu pracodawcy.
Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej znajdującej się poda adresem: 
http://recfood.pl/pl/o-firmie/obowiazek-informacyjny/16/1, w tym z informacją o szczegółowych celach i sposobach przetwarzania moich danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.