Oferty pracyIFRAKontakt

Assessment center / development center

Assessment center/ development center (ac/dc)

W celu dokonania diagnozy wybranych kompetencji stosujemy procedurę Assessment Center/Development Center, która jest jedną z najbardziej rzetelnych, dokładnych i obiektywnych metod oceny kandydatów/pracowników. Metoda ta, jest kompilacją wielu różnych technik, często stosowanych osobno (m.in. systemu wywiadów, ćwiczeń, testów itd.).

Firma Recfood  każdorazowo dopasowuje wielowymiarowy model oceny kompetencji (Assessment Center/ Development Center) do potrzeb Klienta, uwzględniając przy tym jego branżę, otoczenie oraz kulturę organizacyjną. Indywidualnie zaprojektowana bateria zadań i testów, wykorzystywanych
w sesjach Assessment i Development Center, umożliwia efektywne zbadanie funkcjonowania osoby
w różnych obszarach związanych z życiem zawodowym, dostarczając Klientowi przejrzyste wyniki
w postaci skonsolidowanego raportu.

Zalety przeprowadzania sesji Assessment Center / Development Center:

  • Usługa „szyta na miarę” - użyte narzędzia są za każdym razem dopasowywane do indywidualnych potrzeb Klienta
  • Wysoka trafność oceny uczestników
  • Obiektywna i bezstronna ocena kompetencji
  • Testowa ocena psychologiczna przeprowadzona przez doświadczonych psychologów

Diagnoza umiejętności, wiedzy i postaw przeprowadzona podczas sesji Assessment Center / Development Center pozwala naszym Klientom na podjęcie optymalnych decyzji kadrowych.
Narzędzia wykorzystywane podczas Assessment Center / Development Center:

  • Zaprojektowane ćwiczenia indywidualne i grupowe (m.in. group discussion, „In-basket”, case study, role playing), dobrane odpowiednio do profilu zawodowego badanych osób
  • Testy psychometryczne przeprowadzone przez wykwalifikowanych psychologów
  • Ustrukturyzowane wywiady przeprowadzone przez doświadczonych konsultantów