Oferty pracyIFRAKontakt

Dla naszego klienta – międzynarodowej firmy zajmującej się przetwórstwem mleka – poszukujemy osoby na stanowisko:

TECHNOLOGA PROCESU PRODUKCYJNEGO

Miejsce pracy: Niemcy wschodnie, ok. 120 km od Drezna 

Obowiązki:

 • Obsługa nowoczesnych linii produkcyjnych i monitorowanie procesów produkcyjnych
 • Przygotowanie, rozliczenie, prowadzenie i monitorowanie produkcji planowanej na jedną zmianę lub przejęcie i kontynuacja bieżącej produkcji
 • Koordynacja obszarów odpowiedzialności na wcześniejszych lub dalszych etapach
 • Wprowadzanie działań zaradczych w przypadku odchyleń od normalnych operacji
 • Monitorowanie procesów produkcyjnych zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności, bezpieczeństwa pasz i zarządzania jakością oraz koncepcji HACCP

Wymagania:

 • Wykształcenie kierunkowe – technolog mleczarstwa
 • Przynajmniej roczne doświadczenie na podobnym stanowisku
 • Gotowość do podjęcia pracy zmianowej
 • Znajomość MS Office i umiejętność obsługi terminali zintegrowanych z urządzeniami
 • Mile widziana komunikatywna znajomość języka niemieckiego lub/i języka angielskiego

Klient oferuje:

 • Wsparcie przy relokacji
 • Możliwość nauki języka angielskiego oraz niemieckiego
 • Atrakcyjna pensja i kompleksowy system świadczeń socjalnych

Zachęcamy do aplikowania na adres: dorotakowalska@recfood.pl

W CV prosimy zawrzeć poniższą klauzulę:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Recfood Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Leszno 8/1, 01 – 192 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000436868, NIP 5272685428, REGON 14635959300000, kapitał zakładowy 5000 zł, moich danych osobowych tj. imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail, telefon kontaktowy, informacje o uzyskanym wykształceniu, dane o przebiegu zatrudnienia, dla celów przeprowadzenia procesów rekrutacji i powierzenia moich danych osobowych potencjalnemu pracodawcy.

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej znajdującej się poda adresem: 

http://recfood.pl/pl/o-firmie/obowiazek-informacyjny/16/1, w tym z informacją o szczegółowych celach i sposobach przetwarzania moich danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.