Oferty pracyIFRAKontakt

Dla naszego klienta – międzynarodowej firmy zajmującej się przetwórstwem mleka – poszukujemy osoby na stanowisko:

PRACOWNIKA PRODUKCJI

Miejsce pracy: Niemcy wschodnie, ok. 120 km od Drezna 

Obowiązki:

 • Obsługa maszyn w różnych sektorach produkcji w zakładzie
 • Zadania w obszarze technologii serów: porcjowanie / napełnianie, osuszanie, solenie, toczenie, produkcja kremu oraz pakowanie zgodnie z przepisami dotyczącymi jakości i koncepcją HACCP
 • Wykonywanie procesu czyszczenia i dezynfekcji oraz prowadzenie dokumentacji przeprowadzonych czynności
 • Tworzenie dokumentacji w protokole produkcyjnym

Wymagania:

 • Doświadczenie w pracy w zakładzie produkującym żywność
 • Gotowość do podjęcia pracy zmianowej
 • Staranność, dokładność i niezawodność
 • Mile widziana komunikatywna znajomość języka niemieckiego lub/i języka angielskiego

Klient oferuje:

 • Wsparcie przy relokacji
 • Możliwość nauki języka angielskiego oraz niemieckiego
 • Atrakcyjna pensja i kompleksowy system świadczeń socjalnych

Zachęcamy do aplikowania na adres: dorotakowalska@recfood.pl

W CV prosimy zawrzeć poniższą klauzulę:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Recfood Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Leszno 8/1, 01 – 192 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000436868, NIP 5272685428, REGON 14635959300000, kapitał zakładowy 5000 zł, moich danych osobowych tj. imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail, telefon kontaktowy, informacje o uzyskanym wykształceniu, dane o przebiegu zatrudnienia, dla celów przeprowadzenia procesów rekrutacji i powierzenia moich danych osobowych potencjalnemu pracodawcy.

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej znajdującej się poda adresem: 

http://recfood.pl/pl/o-firmie/obowiazek-informacyjny/16/1, w tym z informacją o szczegółowych celach i sposobach przetwarzania moich danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.