Oferty pracyIFRAKontakt

Wyślij CV

Dla naszego klienta, międzynarodowej firmy, poszukujemy kandydata na stanowisko:

MENEDŻERA DS. UPRAWY CBD / AGRONOMA

Menedżer ds. uprawy CBD / Agronom będzie odpowiedzialny za pozyskiwanie współpracujących gospodarstw i zarządzanie nimi. Obejmuje to bezpośredni kontakt z rolnikami, monitorowanie upraw w celu optymalizacji stanu roślin i plonów, minimalizowanie chorób i nieprawidłowości upraw, nadzorowanie zbiorów zgodnie z przepisami prawa oraz kierowanie działaniami związanymi z suszeniem i karczowaniem.

OBOWIĄZKI:

 • Zarządzanie gospodarstwami uprawnymi
 • Poszukiwanie odpowiednich miejsc pod uprawy i nawiązanie współpracy z rolnikami
 • Negocjowanie warunków współpracy i udziału w kontraktowaniu upraw
 • Zapewnienie wsparcia dla współpracujących rolników
 • Współpraca z samorządami lokalnymi (gminami, radami wsi itp.)
 • Monitorowanie stanu upraw w tym wykrywanie szkodników oraz chorób, zgłaszanie potencjalnej infestacji oraz infekcji, a także wdrażanie strategii zarządzania szkodnikami
 • Odpowiednie dobieranie i planowanie stosowania nawozów na glebie 
 • Instalowanie i utrzymywanie systemów nawadniających w razie potrzeby
 • Nadzorowanie zbiorów, w tym zbiorów mechanicznych i ręcznych
 • Zapewnienie terminowego i skutecznego suszenia zebranych plonów 
 • Nadzorowanie procesów transportowych zebranego i wysuszonego materiału do miejsc przechowywania

WYMAGANIA:

 • Wykształcenie kierunkowe
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2
 • Doświadczenie w zarządzaniu gospodarstwem rolnym
 • Doświadczenie w bezpośrednim pozyskiwaniu gruntów rolnych i podpisywaniu umów z właścicielami gruntów
 • Preferowane doświadczenie w produkcji konopi przemysłowych i / lub doświadczenie w uprawie konopi indyjskich
 • Mile widziane doświadczenie w produkcji rolnej na dużą skalę oraz w rolnictwie ekologicznym
 • Znajomość nauk o roślinach i glebie, umiejętność interpretacji testów gleby i tkanek roślinnych, znajomość żyzności gleby i nawozów, znajomość technik nawadniania
 • Doświadczenie w obsłudze ciężkich maszyn rolniczych

 

Zachęcamy do aplikowania na adres: klaudiakalecinska@recfood.pl

W CV prosimy zawrzeć poniższą klauzulę:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Recfood Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Leszno 8/1, 01 – 192 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000436868, NIP 5272685428, REGON 14635959300000, kapitał zakładowy 5000 zł, moich danych osobowych tj. imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail, telefon kontaktowy, informacje o uzyskanym wykształceniu, dane o przebiegu zatrudnienia, dla celów przeprowadzenia procesów rekrutacji i powierzenia moich danych osobowych potencjalnemu pracodawcy.

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej znajdującej się poda adresem: 

http://recfood.pl/pl/o-firmie/obowiazek-informacyjny/16/1, w tym z informacją o szczegółowych celach i sposobach przetwarzania moich danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.