Oferty pracyIFRAKontakt

Wyślij CV

Dla naszego klienta, międzynarodowej firmy z branży przetwórstwa spożywczego poszukujemy osoby na stanowisko:

GŁÓWNA KSIĘGOWA /

GŁÓWNY KSIĘGOWY /

CHIEF ACCOUNTANT

(miejsce pracy: woj. podkarpackie)


Obowiązki:

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych zakładu przemysłowego zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości i ustawami podatkowymi oraz zgodnie ze standardami Grupy
 • Przygotowanie raportów miesięcznych, kwartalnych i rocznych dla celów skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
 • Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego oraz obsługa audytu
 • Koordynacja i nadzór nad działem księgowym (2 osoby)
 • Wspieranie wdrażania narzędzi księgowych
 • Wdrażanie zmian w przepisach podatkowych, współpraca z działem IT
 • Sporządzanie deklaracji VAT, plików JPK, CIT i innych
 • Obsługa sprawozdawczości GUS
 • Współpraca z bankami obsługującymi spółkę

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe
 • Doświadczenie na stanowisku głównego/ej księgowego/ej (pełna księgowość) 
 • Znajomość obowiązujących przepisów podatkowych
 • Zdolność do zarządzania kapitałem ludzkim
 • Dobra (min. B2) znajomość języka angielskiego (praca w środowisku międzynarodowym)

 

Zachęcamy do aplikowania na adres: klaudiakalecinska@recfood.pl

W CV prosimy zawrzeć poniższą klauzulę:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Recfood Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Leszno 8/1, 01 – 192 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000436868, NIP 5272685428, REGON 14635959300000, kapitał zakładowy 5000 zł, moich danych osobowych tj. imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail, telefon kontaktowy, informacje o uzyskanym wykształceniu, dane o przebiegu zatrudnienia, dla celów przeprowadzenia procesów rekrutacji i powierzenia moich danych osobowych potencjalnemu pracodawcy.

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej znajdującej się poda adresem: 

http://recfood.pl/pl/o-firmie/obowiazek-informacyjny/16/1, w tym z informacją o szczegółowych celach i sposobach przetwarzania moich danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.