Oferty pracyIFRAKontakt

For our Client, international production company, we are looking for the candidate for the position of:

COMMERCIAL DIRECTOR

Responsibilities:

 • Develop and implement commercial strategies according to company goals and objectives aiming to accelerate growth
 •  Manage and monitor commercial strategies 
 • Conduct systematic market research and analysis to create detailed business plans on commercial opportunities (expansion, business development etc.)
 • Understand the requirements of existing customers to ensure their needs are being met 
 • Active acquisition of new customers 
 • Develop long-term business relationships with new and existing customers 
 • Active development of sales channels and commercial activities 
 • Collaborate with and coordinate diverse teams (marketing, sales, customer service etc.)
 • Build and maintain profitable partnerships with key stakeholders
 • Monitor performance of commercial activities using key metrics and prepare reports for senior management
 • Assist in setting financial targets and budget development and monitoring 
 • Meeting set targets and KPIs 
 • Participate in beef industry conferences and meetings 
 • Create and maintain a positive image of the company

Requirements: 

 • Proven international experience as commercial director or similar relevant role
 • Experience in dealing with European retailers 
 • Proven experience in sales and/or marketing and managing relationships with key clients
 • In-depth understanding of market research methods and analysis
 • Solid knowledge of performance reporting and financial/budgeting processes
 • Commercial awareness partnered with a strategic mindset
 • Excellent organizational and leadership skills
 • Outstanding communication and interpersonal abilities. Fluency in Polish and English language
 • A background in a food manufacturing industry would be an advantage
 • The person will be based primary in Poland but has to be flexible and willing to travel globally (percentage of travel time expected 50%)  
 • Someone possesses the right skills to be capable of performing Managing Director job at some stage in his / her career

 

Zachęcamy do aplikowania na adres: sylwiadziklinska@recfood.pl

W CV prosimy zawrzeć poniższą klauzulę:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Recfood Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Leszno 8/1, 01 – 192 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000436868, NIP 5272685428, REGON 14635959300000, kapitał zakładowy 5000 zł, moich danych osobowych tj. imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail, telefon kontaktowy, informacje o uzyskanym wykształceniu, dane o przebiegu zatrudnienia, dla celów przeprowadzenia procesów rekrutacji i powierzenia moich danych osobowych potencjalnemu pracodawcy.

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej znajdującej się poda adresem: 

http://recfood.pl/pl/o-firmie/obowiazek-informacyjny/16/1, w tym z informacją o szczegółowych celach i sposobach przetwarzania moich danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.