Oferty pracyIFRAKontakt

For our Client, international production company, we are looking the Candidate for the position of:

AGRONOMY SPECIALIST

In this challenging and hands-on position you are part of a young and ambitious team and you’ll report to the head of Agronomy team in Poland. You will be responsible for monitoring the crop fields and support the farmers with your expertise. You also register and collect agronomical information and give your advice based on that information. You’ll cooperate with suppliers in the area of cultivation methods, pesticides and fertilizer programs and work close together with you colleagues in Poland and the Netherlands. You’re informed about changing legislation and regulations in your field od expertise and translate this into polices.

Key Tasks:

 • Train the farmers on proper application of pesticides and fertilizer
 • Visiting and supporting farmers on cultivation problem solving
 • Advice on the new cultivation methods
 • Making crop forecasting on volume and acreage

Job Requirements:

 • A degree on Horiculture, agriculture or agronomy and a very good knowledge on fruits and vegetables cultivation and production, feritization and soil preparation and conventional & biopesticides and IPO
 • Proven exprerience for several years in the soft fruits and vegetable cultivation industry
 • Insight and ability to advice proper cultivation methods into practical solutions on farms
 • Knowledge and understanding of Polish laws on protection and fertilizer agents
 • Ability to develop training material and to train farmer(group)s
 • Personality to connect with farmers and to build a relation of trust
 • Ability to execute on-farm realization of given advisedA
 • nalitical and a problem solving mind setGood knowledge of English
 • Driving license and willingness to travel 

Our Client offers:

 • Stable employment conditions on the basis on contract of employment
 • Competitive salary 

 

Zachęcamy do aplikowania na adres: klaudiakalecinska@recfood.pl

W CV prosimy zawrzeć poniższą klauzulę:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Recfood Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Leszno 8/1, 01 – 192 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000436868, NIP 5272685428, REGON 14635959300000, kapitał zakładowy 5000 zł, moich danych osobowych tj. imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail, telefon kontaktowy, informacje o uzyskanym wykształceniu, dane o przebiegu zatrudnienia, dla celów przeprowadzenia procesów rekrutacji i powierzenia moich danych osobowych potencjalnemu pracodawcy.

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej znajdującej się poda adresem: 

http://recfood.pl/pl/o-firmie/obowiazek-informacyjny/16/1, w tym z informacją o szczegółowych celach i sposobach przetwarzania moich danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.