Oferty pracyIFRAKontakt

For our Client, international production company, we are looking for the candidate for the position of:

AGRICULTURE DIRECTOR

Responsibilities:

 • Oversee all agricultural aspects including procurement, animal welfare, industry / government stakeholders’ meetings, customer engagement 
 • Develop and grow cattle supply base through effective engagement with suppliers 
 • Lead a team of Animal Welfare to monitor and effecting change to improve on sites 
 • Liaise and engage with the Group and run agricultural and animal welfare initiatives at all location in Poland sites 
 • Oversee FQA (Farm Quality Assurance) rollout involving team management, target setting and realization 
 • Rollout of initiatives on “Partner Farms” encompassing best practice, customer requirements and measuring and driving progress on such 
 • Represent the company at stakeholder meetings in Poland 
 • Engage and develop relationship with appropriate regulatory and industry bodies 
 • Customer engagement on agricultural matters 
 • Review standards continuously and update them to reflect necessary requirements 
 • Ensure compliance with local laws and regulations 
 • Prepare reports for senior management

Requirements: 

 • Have a strong understanding of the beef industry / livestock market in Poland
 • Is an outgoing person who is able to deal with many queries at a time 
 • Have excellent organizational and leadership skills
 • Have the ability to lead a team and hold a room’s attention with practical knowledge of the beef industry from the ground up
 • Be a people person and be able to communicate effectively with suppliers and customers
 • Be able to build business relationships 
 • Be able to come up with new ideas of marketing, selling and increasing services to customers and follow them through 
 • Be able to generate / maximize individual and team contribution to the business 
 • Fluency in Polish and English language
 • The person will be based in one of our sites in Poland but has to be flexible and willing to travel within Poland 

 

Zachęcamy do aplikowania na adres: sylwiadziklinska@recfood.pl

W CV prosimy zawrzeć poniższą klauzulę:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Recfood Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Leszno 8/1, 01 – 192 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000436868, NIP 5272685428, REGON 14635959300000, kapitał zakładowy 5000 zł, moich danych osobowych tj. imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail, telefon kontaktowy, informacje o uzyskanym wykształceniu, dane o przebiegu zatrudnienia, dla celów przeprowadzenia procesów rekrutacji i powierzenia moich danych osobowych potencjalnemu pracodawcy.

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej znajdującej się poda adresem: 

http://recfood.pl/pl/o-firmie/obowiazek-informacyjny/16/1, w tym z informacją o szczegółowych celach i sposobach przetwarzania moich danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.