Oferty pracyIFRAKontakt

Zapewniamy pełne wsparcie Klienta w realizacji projektów związanych z indywidualnymi zwolnieniami monitorowanymi. Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu programów outplacementowych dla pracowników różnych stanowisk i pionów biznesowych, których misja w strukturach firmy zakończyła się.
Korzyści z outplacementu oferowanego przez Recfood:

 • Utrzymanie pozytywnego wizerunku firmy zmuszonej do zwolnienia pracownika
 • Przeciwdziałanie negatywnemu wpływowi zwolnień na morale innych pracowników
 • Zapewnienie osobie zwalnianej konkretnej pomocy w poszukiwaniu nowych możliwości pracy
  i rozwoju kariery
 • Pomoc w odnalezieniu się w nowej sytuacji życiowej i zawodowej
 • Bezpośredni kontakt z prawnikiem, psychologiem i specjalistą do spraw rynku pracy

Przebieg outplacementu, którym objęci są Państwa pracownicy, jest każdorazowo projektowany
w odpowiedzi na ich indywidualne potrzeby. Na tej podstawie kształtujemy programy odzwierciedlające konkretne preferencje uczestników.
Proponowane przez nas programy, zawierają następujące bloki szkoleniowe:

 • Aktywne metody poszukiwania pracy
 • Przygotowanie CV + listu motywacyjnego
 • Symulacja rozmowy kwalifikacyjnej
 • Pakiet godzin konsultanckich (indywidualna praca z osobą objętą programem)
 • Job Search (bezpośrednie poszukiwania potencjalnego miejsca pracy uwzględniające oczekiwania pracownika objętego outplacementem)

Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na oferowaną usługę Job Search, która ze względu na swą skuteczność cieszy się ogromnym powodzeniem wśród naszych Klientów i gwarantuje stuprocentową efektywność w znalezieniu pracy dla pracownika objętego programem outplacementu.