Oferty pracyIFRAKontakt

POSZUKIWANIA BEZPOŚREDNIE (DIRECT SEARCH):

Recfood specjalizuje się w realizacji procesów rekrutacyjnych w oparciu o poszukiwania bezpośrednie - Direct Search. Direct Serach jest najskuteczniejszą metodą rekrutacji, gwarantującą dotarcie do wszystkich potencjalnych Kandydatów z rynku (firm konkurencyjnych lub o podobnym sposobie działania) spełniających konkretne wymagania. Recfood przeprowadza procesy rekrutacyjne metodą direct search na stanowiska średniego i wyższego szczebla zarządzania. Rekrutujemy dla branż:

 

  • PRODUKCJA ŻYWNOŚCI (FOOD and BEVERAGES PRODUCTION)

  • DODATKI DO ŻYWNOŚCI (FOOD INGREDIENTS)

  • OCHRONA ROŚLIN (CROP PROTECTION)

  • PRODUKCJA FARMACEUTYCZNA I CHEMICZNA

 

Nadrzędnym celem Recfood jest pozyskiwanie i rekomendowanie Kandydatów spełniających oczekiwania Klienta zarówno pod względem kwalifikacji, jak i szeroko pojętej kultury organizacyjnej firmy, czyli najlepiej dopasowanych do poszukiwanego profilu. Metoda poszukiwań bezpośrednich – Direct Search – gwarantuje dotarcie do kandydatów obecnie zatrudnionych, cenionych przez pracodawcę i osiągających właściwe wyniki w pracy. Dzięki Direct Search gwarantujemy Klientom dotarcie do wszystkich Kandydatów z danej firmy / firm, a następnie wyselekcjonowanie tych, którzy w największym stopniu spełniają ich wymagania.

Przy realizacji rekrutacji na stanowiska strategiczne (najwyższy szczebel zarządzania w firmie) proponujemy usługę Executive Search, czyli poszukiwania bezpośrednie – Direct Search – osób decyzyjnych w firmie. Docierając do Kandydatów pełniących najwyższe funkcje menedżerskie, szczególnie dbamy o dyskrecję, fachowość oraz stosowne reprezentowanie Klienta. Skuteczność rekrutacji Executive Search zawdzięczamy wieloletniemu doświadczeniu naszych Konsultantów oraz doskonałej znajomości rynku.

Najwyższe standardy realizacji projektów rekrutacyjnych metodą poszukiwań bezpośrednich – Direct Search oraz współpracy z Klientami i Kandydatami zapewniamy dzięki:

  • Wieloletniemu doświadczeniu i doskonałej znajomości rynku
  • Doświadczonemu i  rozbudowanemu działowi Research
  • Profesjonalnie przeprowadzanym bezpośrednim rozmowom rekrutacyjnym lub/i wywiadom kompetencyjnym
  • Możliwości wykorzystania z uznanych na Polskim rynku pracy testów psychologicznych
  • Możliwości przeprowadzenia sesji Assessment/Development Center
  • Rzetelnego sprawdzania referencji rekomendowanych Kandydatów.