Work offersIFRAContact

For our Client, international production company, we are looking the Candidate for the position of:

AGRONOMIST

 

Key Tasks:
•    Train the farmers on proper application of pesticides and fertilizer
•    Visiting and supporting farmers on cultivation problem solving
•    Advice on the new cultivation methods
•    Making crop forecasting on volume and acreage

Job Requirements:
•    Horticulture / Agronomy background
•    Insight and ability to advice proper cultivation methods into practical solutions on farms
•    Knowledge and understanding of Polish laws on protection and fertilizer agents
•    Ability to develop training material and to train farmer(group)s
•    Personality to connect with farmers and to build a relation of trust
•    Ability to execute on-farm realization of given advised
•    Ability to structure data, write reports and present findings
•    Willingness to  travel in the wider south-east Polish region on a day-to-day basis
•    Good knowledge of English
•    Experience in fruits advisory will be an strong point

Our Client offers:
•    Stable employment conditions on the basis on contract of employment
•    Competitive salary

 

Zachęcamy do aplikowania na adres: klaudiakalecinska@recfood.pl

W CV prosimy zawrzeć poniższą klauzulę:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Recfood Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Leszno 8/1, 01 – 192 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000436868, NIP 5272685428, REGON 14635959300000, kapitał zakładowy 5000 zł, moich danych osobowych tj. imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail, telefon kontaktowy, informacje o uzyskanym wykształceniu, dane o przebiegu zatrudnienia, dla celów przeprowadzenia procesów rekrutacji i powierzenia moich danych osobowych potencjalnemu pracodawcy.

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej znajdującej się poda adresem: 

http://recfood.pl/pl/o-firmie/obowiazek-informacyjny/16/1, w tym z informacją o szczegółowych celach i sposobach przetwarzania moich danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.